Naše zkušenosti, váš úspěch

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA /AKS/ vznikla 1. února 2007. Klientelu AKS tvoří nejen obchodní společnosti různého zaměření, ale i lidé se svými jedinečnými životními problémy. Personální a hmotné zázemí AKS nám umožňuje poskytnout kompletní právní služby a poradenství ve všech oborech, zejména v právu občanském, trestním, obchodním, ale samozřejmě i rodinném, pracovním a správním nejširšímu okruhu klientů.

Hlavním úsilím AKS je vyvinout ve spolupráci s vámi, našimi klienty, strategii, která nejlépe ochrání vaše zájmy a práva v konkrétních případech. To vyžaduje ochotu a dovednost vcítit se do požadavků našich klientů a právě s ohledem na ně navrhnout a vytvořit nejvhodnější řešení.

více
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00