Trestní právo a přestupky

Trestní věci patří, ze své podstaty, mezi nejzávažnější a nejsložitější oblasti právní pomoci. V závislosti na závažnosti obvinění hrozí stíhaným osobám různé druhy trestů. Výsledek trestního řízení může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro stíhané, ale i pro poškozené, rodiny obou stran apod. Vzhledem k možným citelným osobním dopadům považujeme za nezbytné, aby osoby, proti kterým je trestní řízení vedeno, či jim hrozí trestní stíhání, byly zastupovány advokáty. Jedině advokáti, jako obhájci, jsou prostředkem zajištění správného a důsledného uplatnění veškerých práv klienta.

Obhájci v trestních věcech jsou jedním ze základních prvků soudního systému a trestního řízení vůbec. Ne nadarmo tuto právní pomoc mohou vykonávat výhradně advokáti. Jsou to totiž právě advokáti, kteří prošli vzdělávacím systémem na právnických fakultách, odbornou koncipientskou přípravou pod vedením zkušených praktiků, advokátními zkouškami a následnou praxí.

Cílem AKS je vytvoření takové právní strategie a poskytnutí kvalifikovaného zastupování před orgány činnými v trestním řízení, včetně řízení u soudu, aby klienti získali nejlepší výsledek.

Obhajoba v trestních věcech je nedílnou součásti výkonu tradiční advokacie, jsme hrdí na to, že na tuto významnou tradici v AKS navazujeme.

Pro AKS tedy platí: Klienty nikdy nesoudíme, ale vždy obhajujeme, neboť silná obhajoba a důsledné uplatnění všech práv klienta zajistí spravedlivý proces a zmírnění následků.

Další služby
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00