Hromadné vymáhání pohledávek

AKS je uznávána v oblasti hromadného vymáhání pohledávek a má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti u všech soudů v České republice.

Hromadným vymáháním pohledávek se rozumí vymáhání pohledávek stejného druhu. Vzhledem ke zmíněným zkušenostem jsme schopni klientům navrhnout optimální řešení vedoucí k úspěšnému vymožení pohledávek, vytvořit fungující a jednoduchý systém vymáhání a dále upozornit klienty na možná úskalí, která by mohla nastat při vymáhání těchto pohledávek.

Pohledávky mohou být z jakéhokoliv titulu, ze smluv, a to i ze spotřebitelských, ze směnek, a samozřejmě jsme schopni převzít i správu a vymáhání již vydaných exekučních titulů (např. rozsudků, platebních rozkazů, pokutových bloků atp.).

V případě, že klient disponuje větším množstvím pohledávek stejného druhu, jsme schopni tyto pohledávky okamžitě převzít a vymáhat je s důrazem na maximální možnou výtěžnost. Výše vymáhaných pohledávky není zdola omezena, tyto pohledávky mohou být i v malých částkách.

Flexibilita používaného systému a naše know-how umožňuje výhody hromadného vymáhání pohledávek využít od cca třiceti jednotlivých pohledávek.

Služba je poskytována tak, aby klient poskytoval jen minimální součinnost, což má za následek významné snížení nákladů našich klientů na zpracování agendy.

Odměna za službu je podstatným způsobem zvýhodněna. Odměna je sjednávána individuálně podle charakteru, počtu a výše vymáhaných pohledávek.

Členové týmu AKS své zkušenosti získali na agendě čítající více něž 20.000 jednotlivých pohledávek, převyšujících v součtu vymáhanou částku přes 100.000.000,- Kč.

Pro bližší informace kontaktujte AKS, jistě pro vás najdeme vhodné řešení.

Další služby
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00